Klub Fortis & Probus
Bielsko-Biała

Jerzy Nowakowski
kom. 601-88-58-18


Adres e-mail do korespondencji:
biuro@przygoda-survival.pl

Oferta dla szkół > Szkoły o profilu wojskowym

 

SZKOŁY  O  PROFILU  WOJSKOWYM

  • musztra,
  • szkolenie  inżynieryjno – saperskie,
  • szkolenie przeciwchemiczne,
  • terenoznawstwo
  • szkolenie  strzeleckie(teoria,strzelania sportowe (broń pneumatyczna, małokalibrowa)
  • strzelania bojowe (broń krótka ,długa)
  • szkolenie z działań specjalnych (taktyka zielona ,czerwona)
  • walka  wręcz
  • szkolenie  wysokościowe
wykonanie: www.kompmar.net.pl